Baltic Dry Index (BDI) er et fragt- og handelsindeks oprettet af den Londonbaserede baltiske børs, der måler ændring i omkostningerne ved transport af forskellige råvarer. Børsen kontakter fragt mæglere direkte for at vurdere prisniveauet for en given rute, et produkt til transport og tid til levering eller hastighed. Indekset består af Capesize-indekset (BCI), Panamax-indekset (BPI) og Supramax-indekset (BSI), som alle er oprettet af Baltic Exchange.

 BDI – Uge 42
Det fjerde kvartal i 2018 er startet positivt for mellemstore og mindre fartøjs størrelser, men Capes har oplevet svag indtjening. Men i de seneste dage har vi bemærket en positiv tendens til stigningen for de større fartøjer, da den kinesiske appetit for jernmalm og kul har været stigende. Vi forventer en ordentlig opjustering af raterne blandt de større fartøjer i nær fremtid på grund af den nævnte udvikling.

Panamax raterne brød igennem den 5-års høje rate denne uge med stor efterspørgsel for sojabønner og kul, som kommer til gode for tonne-miles for fartøjs klassen. Ikke desto mindre lukkede raterne lidt lavere end i sidste uge men dog alligevel på meget sunde niveauer for ejerne. Kommer vi til at se $20.000 i løbet af vinteren? Det håber vi bestemt.

Markedet for Supramax kæmpede denne uge og lukkede under $13.000 p/d efter et fald i raten på 2,5% denne uge. Rater under $13.000 er dog rimelig sunde og vi forventer at indtjeningen vil følge de større fartøjer mod højere niveauer indenfor de næste par uger.

Ugentlig ændring: lukkede på 1.576 point, nede 0,19%

BCI – Baltic Capesize Index (40% af BDI)
En volatil start på ugen for de større fartøjer. Oppe Mandag, men tilbage til start Tirsdag. Onsdag rykkede indtjeningen ind i negativt territorium; nede 3,1%. Torsdag rykkede raterne op med 2,2%, primært på grund af større efterspørgsel på Australien – Kina og Brasilien – Kina ruter. Denne udvikling fortsatte Fredag med et spring i raterne på 2,4%, hvilket lukkede ugen 1% højere fra uge til uge.

Ugentlig ændring: lukkede på $18.932, oppe 1%

BPI – Baltic Panamax Index ( 30% af BDI)
Panamax fortsatte sin positive trend i begyndelsen af ugen, 1% stigning Mandag og Tirsdag. Onsdag sørgede for endnu 0,2% stigning. Torsdag var dog en anelse negativ dag med et fald på 0,4%.

Fredag lukkede Panamax markedet 0,8% lavere, hvilket afsluttede en flad uge på mere eller mindre samme niveau som ugen før.

Ugentlig ændring: lukkede på $14.217, nede 0,07%

BSI – Baltic Supramax Index ( 30% af BDI )
En flad start på ugen for Supra, på trods af en smule svagere rater. Uanset, blev raterne ved med at handle over $13.000 mærket, nede med 0,4%. Denne udvikling fortsatte Torsdag med et fald på yderligere 0,7% samt et fald på 0,9% Fredag, hvilket bragte raterne ned $331 fra sidste uge.

Ugentlig ændring: lukkede på $12.771, nede 2,53%

Kommentarer