PFA Ejendomme søger til udlandet for at placere 6,6 mia. kr. i tyske boliger, for større afkast og risikospredning.
Ejendomsinvesteringer er et alternativ til investeringer i aktier og obligationer, hvor fast ejendom trods stigende priser fortsat står fornuftigt.
“Når renterne er i nul, og aktierne er så dyre, som de er, så leder man efter et bedre afkast andre steder – man leder efter afkast, der opfører sig en lille smule anderledes end almindelige børsnoterede aktier,” siger Søren Andersen, der er aktuar og rådgiver for pensionsselskaber i F Pension.Han har bemærket, at pensionsselskaberne i kampen for højere afkast går ind i nye dele af værdikæden i forhold til klassiske pensionskasse investeringer, der traditionelt var meget sikre og derfor også med ret lave afkast på grund af den lavere risiko.

For flere årtier siden blev der for det meste investeret direkte i danske ejendomme,
men for omkring ti år siden gik tendensen mere i retning af udenlandske investeringer
og med indirekte ejerskab via fonde og formueforvaltere.

“Siden kom der mere fokus på omkostningerne og investorerne insourcede. Det var bl.a. Pensiondanmark, der begyndte at opkøbe danske ejendomme og opbygge stærke ejendomsteams selv. Det begyndte alle at gøre, men nu er der fyldt op med danske ejendomme. Det hænger ikke længere sammen, så det er meget fornuftigt, at man nu som investor investerer i udlandet,” udtaler Søren Andersen i en artikel til Børsen d.15. August 2018.

Vækstpotentialet i Østeuropa er stadig stort
Siden optagelsen i EU, har østlandene fået mange støttemidler fra EU, men alt tyder på, at støtten bidrager positivt til at øge væksten. Med Vækstrater på 6% om året siden optagelsen i EU, er østlandene Europas svar på de asiatiske tigerøkonomier. Siden de østeuropæiske landes optagelse i EU for ti år siden har de været blandt de økonomier med højest vækst i det europæiske samarbejde. Dansk eksport til østlandene er siden deres optagelse i EU steget, men potentialet kan meget vel være endnu større, da økonomierne stadig ikke er fuldt udviklede, udtaler Cheføkonom Mikkel Høegh i en analyse om væksten i Østeuropa til Tænketanken Europa.

Kilder:
https://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/204880/artikel.html?hl=YToyOntpOjA7czo5OiJFa
mVuZG9tbWUiO2k6NTtzOjk6ImVqZW5kb21tZSI7fQ ,,
http://thinkeuropa.dk/oekonomi/vaekstpotentialet-i-oesteuropa-er-stadigvaek-stort

Kommentarer