Tank

Spotmarkedet opplevde en meget rolig uke i månedskifte Juli/August.

Årsaken til at driving season har latt vente på seg i år er på grunn av at raffineriene har utvidet sin vedlikeholdsperiode lengre enn antatt på grunn av den ventede økte aktiviteten fra sommeren av og utover hvor de må produsere opp mot full kapasitet for å forberede seg til IMO2020. Dermed forventes det at Inntjeningene vil øke kraftig fremover når raffineriene kommer tilbake for fult samtidig som en del skip skal ut av markedet for kortere perioder i forbindelse med installering av scrubbere. 

Videre ligger 12 mnd. T/C kontraktene på stedet hvil og det viser oss at den underliggende forventningen i markedet ikke blir påvirket i nevneverdig grad av det rolige spotmarkedet.

Aframax – 12 måneders leiekontrakt: $21.625 per dag
Aframax – Gjennomsnittsrate i spotmarkedet: $8.074 per dag

Dry Bulk

Tørrlast har fortsatt den gode trenden vi så før ferien. Inntjeningene i markedet i dag er meget solide, noe vi har forventet og ventet på som et resultat av at markedet ble utsatt for to ekstraordinære hendelser tidligere i år. 

Spotmarkedet for Capesize leverte $29.285 i uke 29, $23.632 i uke 30 og $21.782 i uke 31 mens for Panamax ga spotmarkedet en gjennomsnittsrate på $17,883, $16.732 og $14.128 for de respektive ukene. Fremover forventer vi at etterspørselen av jernmalm i Kina vil øke da Kina ble tvunget til å trekke av lagrene sine da Australia og Brasil ble tvunget til å redusere eksporten tidligere i år. Dette kan føre til at flere Capesize skip vil bli hentet inn til rutene Brasil-Kina og Australia-Kina og etterlate seg andre ruter for Kamsarmax og Panamax. Samtidig er det en del skip som har planlagt innstallering av scrubber systemer utover høsten, noe som vil være med å ta ned tilbudssiden og presse ratene videre oppover. Med andre ord, tørrlast markedet ser veldig spennende ut fremover.

Capesize 12 måneders leiekontrakt: $20.750 per dag
Panamax 12 måneders leiekontrakt: $13.500 per dag

S&P
Tank

Ingen transaksjoner av interesse
Men over de siste 3 månedene har de veiledende prisene steget med 7 % for Aframax-skip, hvilket er et meget positivt tegn.

Bulk
I starten av august gikk det en Kamsarmax på 82.849 dwt (2005) til $11.5 M USD til greske interessenter. I slutten av juli så vi en transaksjon for en Kamsarmax på 83.684 dwt (2008) til $14.5 M USD. Generelt ser vi at aktiviteten i annenhåndsmarkedet tar seg opp og vi forventer at det vil skje ting utover høsten. 

Kommentarer