Tank

Etter et par uker med enorme inntjeninger i tank, har nivåene falt tilbake igjen. Selv om inntjeningene har falt, er tankmarkedet fortsatt råsterkt. Vi registrerer at USA har gitt COSCO unntak fra Iran-sanksjonene i to måneder, noe som har ført til en lengre tonnasje liste, spesielt mot VLCC. Dette har ført til økt konkurranse blant rederne. I Suezmax segmentet falt ratene som følge av begrenset cargo etterspørsel. I Aframax har det generelt vært en relativt rolig uke, hvor ratene ser ut til å ha ´´bunnet´´ ut til en snitt inntjening på rett over $40.000 dagen.

Aframax – 12 måneders leiekontrakt: $26.500 per dag
Aframax – Gjennomsnittsrate i spotmarkedet: $41.845 per dag

Dry Bulk

Tørrlastmarkedet holder seg på omtrent samme nivåer som forrige uke. I Capesize falt ratene marginalt som følge av overtilbud av tonnasje fra rutene ut av Brasil. I Panamax segmentet ble rederne satt under press som følge av begrenset etterspørsel i Atlanteren. Markedet er fortsatt sterkt, og en driver for en økning av ratene fremover kan være økte kinesiske innkjøp av amerikansk korn.

Capesize 12 måneders leiekontrakt: $19.750 per dag
Panamax 12 måneders leiekontrakt: $12.675 per dag

S&P
Tank

De sterke inntjeningene har begynt å reflektere seg i skipsverdiene. En 2003 bygget VLCC (Hyundai Samho) på 319.012 dwt byttet hender til den nette sum av $32m, som er minst $4m over den opprinnelige prisen det ble forhandlet om for flere måneder siden.

Bulk
Ingen transaksjoner av interesse.Kommentarer