Tank

Tankmarkedet falt tilbake sist uke, vi så en nedgang på ca (+/-) 25% hos alle stortankerne.

Markedet var drevet av et midlertidig høyt tilbud av tilgjengelige tonnasje som ga chartrerne muligheten til å presse prisen ned. Vi merker oss at det ble sluttet et signifikant antall skip i slutten av sist uke, som vil føre til at tilgangen på skip denne uken vil være mer begrenset og vi forventer derfor at ratene kommer til å styrke seg. Vi er nå i den sterkeste delen av året og forventer vesentlig sterkere rater i tiden som kommer. Vi vet at det tegnes solide ett, to og tre-årskontrakter, som bekrefter det underliggende sentimentet om et godt tankmarked. Vi merker oss også at skipene i dag ser underpriset ut, gitt den historiske korrelasjonen de har mot ett-årsleiekonktrakter.

Aframax – 12 måneders leiekontrakt: $27.250

Aframax – Gjennomsnittsrate i spotmarkedet: $21.536

Dry Bulk

Vi så en liten svekkelse av ratene sist uke. Panamax falt tilbake en ca 12% og hadde en snittrate på $12.812. Capesize segmentet så en snittrate på $17.273. Vi merker oss at tørrlastmarkedet har seilt inn i røff sjø. Vi så at begge segmentene var preget av mindre etterspørsel grunnet mangel av last, dette så vi i både Atlanteren og Stillehavet. Vi forventer likevel at vi skal opp fra de nivåene vi sitter og ser på i dag. Vi vet at høsting av landbruksvarer fra den sørlige halvkule nå er i gang, vi forventer derfor en økt tilstrøm av råvarer som trenger frakt som vil reflekteres i ratene.

Capesize 12 måneders leiekontrakt: $19.250

Panamax 12 måneders leiekontrakt: $11.875

S&P

Tank:

En 2002 bygget Aframax (Imabari SB Saijo) på 107.144 dwt byttet hender til den nette sum av $14.2m. Dette er en meget sterk transaksjon, og bekrefter forventinigene om vesentlig sterkere inntjeninger i årene som kommer. Det gikk også en 2007 bygget VLCC (Daewoo) på 306,489 dwt til $41.5m. Vi merker oss at det i utgangspunktet var snakk om en transaksjon på $38m, men at transaksjonen ikke ble materialisert og at skipet nå er solgt med en premium, som også underbygger det sterke tankmarkedet.

Bulk:

En 2008 bygget Panamax (Imabari SB Marugame) på 76,302dwt gikk for $12.75m. Transaksjonen er hakket sterkere enn tilsvarende transaksjoner den siste tiden.

Kommentarer