Tank

Vi registrerer at tankratene har falt ytterligere litt tilbake sist uke. Dette skyldes i hovedsak at det har vært mindre aktivitet i østersjøen og svartehavet. Men man kan gjerne si at markedet tar en liten pust i bakken, for fremover nå forventer vi at ratene etterhvert vil oppleve en jevn stigning da vi er på vei inn i høysesongen i tankmarkedet. I desember i fjor snittet inntjeningene i Aframax-segmentet på 44.000 dollar. Gitt det markedet vi er i nå hvor det er vesentlig færre skip i omløp, samt IMO2020 og at USA vil øke sin olje eksport signifikant i månedene som kommer forventer vi at vi vil se vesentlig høyere rater i vinterperioden i år sammenlignet med i fjor. Generelt går vi inn i en god 2-3 års periode i tankmarkedet, noe som gjør at Equinor har chartered en Aframax på en 3 års kontrakt på 26.500 dollar pr dag.

Aframax – 12 måneders leiekontrakt: $25.500

Aframax – Gjennomsnittsrate i spotmarkedet: $28.055

Dry Bulk

Tørrlastmarkedet holder seg relativt stabilt. I Capesize faller ratene ytterligere marginalt som følge av litt svakere aktivitet i Brasil. Panamax segmentet opplever også en liten nedgang i ratene pga lavere aktivitet i østersjøen, østkysten av USA og i Mexicogulfen. Markedet er imidlertid fortsatt sterkt, og en driver for en økning av ratene fremover kan være økte kinesiske innkjøp av amerikansk korn som vi vet det er forhandlet om i den første avtalen som i utgangspunktet skal signeres mellom USA og Kina innen kort tid.

Capesize 12 måneders leiekontrakt: $19.250

Panamax 12 måneders leiekontrakt: $11.875

S&P

Tank:

En 2000 bygget Aframax (Sumitomo) på 105.578 dwt byttet hender til den nette sum av $10.6m. Dette er meget sterkt for en snart 20 år gammel Aframax og vi forventer at verdiene vil stige ytterligere i månedene som kommer.

Bulk:

Ingen transaksjoner av interesse.

Kommentarer